Keresztnevek és jelentésük Adventtől Karácsony idejéig

Decemberben az alábbi keresztnevűeket ünnepeljük, nevük jelentését itt olvashatod.

december 1. Elza Elza: Erzsébet (Elisabeth) német rövidülése, Erzsébet: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem
december 2. Melinda, Vivien Melinda: női név ismeretlen eredetű: ezt a nevet adta Bánk bán feleségének D’Ussieux francia író 1775-ben egy elbeszélésében és Katona József innen vette át Bánk bán című drámájához, a név ezután terjedt el. Vivien: Viviána angol változata, női név egy ismeretlen eredetű latin nemzetségnévből származik, a jelentése a Vivianus (vagy Bibianus) nemzetségből származó nő. A latin vivus (élő, eleven) szóból való származtatása vitatott.
december 3. Ferenc, Olívia, Xavér Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia. Olívia: atin eredetű; jelentése: olajfa. Xavér: férfinév Xavéri Szent Ferenc melléknevéből ered, annak a várnak a neve, ahol született, így a név jelentése xavéri. A helynév mai spanyol formája Javier, de baszk eredetű, jelentése új ház.
december 4. Barbara, Borbála, Boróka Barbara: görög eredetű; jelentése: idegen, külföldi nő. Borbála: magyar női név a görög Barbara név átvétele. Boróka: a Borbála régi magyar beceneve, egyben egy növénynemzetség neve is.
december 5. Vilma Vilma:latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező
december 6. Miklós Miklós: a görög Nikolaosz név szláv változatából származik, jelentése győzelem + nép, egyes források szerint nép ragyogása.
december 7. Ambrus, Ambrózia Ambrus: férfinév a görög Ambrosziosz név rövidüléséből származik. Az Ambroziosz jelentése: halhatatlan. Ambrózia: az Ambrus férfinév görög eredetijének női párja, illetve a görög mitológiában az istenek étele.
december 8. Mária, Marion, Emőke Mária: bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Lehetséges jelentései: a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, b) keserű(ség). A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Marion: a Mária francia alakváltozata. Emőke: női név régi magyar személynévből származik, az emő szó 19. századi felújítása -ke kicsinyítőképzővel. Jelentése: szopó, csecsemő.
december 9. Natália, Natasa Natália: latin eredetű női név a dies natalis Domini kifejezésből származik, aminek a jelentése: az Úr Jézus születésnapja. Valaha a karácsonykor született lánygyerekek kapták ezt a nevet. Natasa: a Natália orosz beceneve.
december 10. Judit, Loretta, Lívia Judit: héber eredetű; jelentése: Judeából származó nő. Loretta: a Laura és a Leonóra olasz továbbképzése. Laura: latin eredetű női név, a Laurentius (Lőrinc) férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Azonban lehet a latin laurus szó származéka is, aminek a jelentése babérfa.
Lívia: a latin Líviusz férfinév női párja. Nemzetségnévből származik, jelentése bizonytalan, lehet: ólomszürke, kékes, vagy: irigy, rosszakaratú.
december 11. Árpád Árpád: régi magyar férfinév, az árpa szó -d kicsinyítőképzős származéka. A -d képző a valamiben bővelkedőt is jelenti, így jelentése azonos lehet ‘árpás-árpácska’ jelentésével.
december 12. Gabriella Gabriella: héber-latin eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.
december 13. Luca, Otília, Lúcia Luca: a Lúcia régi magyar formája. Otília: germán eredetű női név, jelentése birtok, vagyon, öröklött vagyon. Lúcia: latin eredetű; jelentése: virradatkor, hajnalhasadáskor született.
december 14. Szilárda Szilárda: latin eredetű; jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.
december 15. Valér, Detre Valér: latin eredetű férfinév, a Valerius nemzetségnévből. Jelentése: erős, egészséges. Detre: germán eredetű férfinév, a Dietrich megmagyarosodott alakja, jelentése: nép + hatalmas.
december 16. Aletta, Etelka Aletta: német-olasz eredetű; jelentése: nemes. Etelka: Dugonics András alkotta az Etele férfinévből. A magyar nyelvben az Etelka beceneve, az angol nyelvben az Ethel elemet tartalmzó germán nevek rövidülése, jelentése nemes.
december 17. Lázár, Olimpia Lázár: héber eredetű férfinév. Az El(e)azár név görög rövidüléséből, illetve ennek a latin Lazarus formájából származik, jelentése: Isten segített. Isten a segítőm. Olimpia: görög eredetű; jelentése: égi, mennyei, isteni. Női név a görög Olümpiasz névből származik, a jelentése Olümposz hegyéről való.
december 18. Auguszta Auguszta: női név a latin eredetű Augustus (magyarul Ágost és Ágoston) férfinév párja. A latin név jelentése: fenséges, magasztos, fennkölt.
december 19. Viola, Violetta Viola: latin eredetű női név, mely az ibolya virág (Viola arvensis) latin nevéből származik, és sok nyelvben vált női névvé. Violetta: a Viola olasz kicsinyítőképzős változata.
december 20. Teofil Teofil: görög eredetű férfinév, jelentése: Isten kedveltje vagy Istent kedvelő, Isten barátja.
december 21. Tamás Tamás: férfinév arámi eredetű szó, a Teomo névből származik, jelentése: iker. A görögök vették át Thomasz formában, mivel a görögben volt egy ilyen alakú szó, csodálatos jelentéssel.
december 22. Zénó, Anikó Zénó: a görög Zénón név latin változatából származik, a Zenóbiosz, Zenodótosz nevek rövidülése, a jelentése: Zeusztól származó. Anikó: női név az Anna erdélyi magyar becenevéből ered. Héber-székely eredetű; jelentése: bájos, kedves, Isten kegyelme. Anna: héber eredetű; jelentése: kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj.
december 23. Viktória, Niké Viktória: női név latin mitológiai eredetű, Victoria a latin mitológiában a győzelem istennője. A név jelentése győzelem.Niké: görög eredetű; jelentése: győzelem.
december 24. Ádám, Éva, Adél Ádám: sumér-héber eredetű; jelentése: atyám. Bibliai férfinév, az első emberpár férfitagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése: ember (az emberi faj neve vált személynévvé). A szó alapjelentése „vörösnek lenni”, az adam szó valamennyi sémi nyelvben egyben „embert”, „földből valót” és „vörös színűt” is jelent. Éva: bibliai női név, a bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nőtagjának neve. A szó a létigéből származik, jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. Adél: német eredetű női név. Eredetileg az Adel- kezdetű nevek (Adelgund, Adelheid) rövidülése, jelentése: nemes. Maga az Adél a francia Adèle-ből került át hozzánk.
december 25. Eugénia Eugénia: görög-latin-német eredetű; jelentése: előkelő, jeles nemzetségből való.
december 26. István István: férfinév a görög Sztephanosz névből származik, illetve ennek latin Stephanus, német Stephan, szláv Stefán, magyar Istefán változatából. Jelentése: koszorú.

Forrás: Wikipédia, keresztnevek.hu, keresztnevek eredete és jelentése

Szentek Adventtől Karácsonyig

Az Adventi angyalokról több helyen hallani, viszont arról, hogy Karácsony idejéig, mely szentek állnak mellettünk, arról nem sok szó esik. A naptár minden napján egy vagy több névnap szerepel, melyek sok esetben szentek nevei. Az ő történetükről szeretnék itt szót ejteni.

Szent Miklósdecember 1.         Szent Blanka, Szent Natália
december 3.         Xavéri Szent Ferenc
december 4.         Szent Borbála, Damaszkuszi Szent János
december 6.         Szent Miklós
december 7.         Szent Ambrus
december 8.         Szűz Mária (Szeplőtelen fogantatás ünnepe)
december 9.         Szent Natália, Szent Valéria
december 10.      Szent Judit (Meridai Szent Júlia)
december 12.       Szent Johanna Franciska
december 13.       Szent Lúcia
december 14.       Keresztes Szent János
december 15.       Szent Valér
december 16.       Szent Adelaida/Adelheid/Etelka
december 17.       Szent Lázár, Szent Olimpia
december 18.       Szent Gracián
december 19.       Szent Anasztáz
december 20.      Szent Teofil, Szent Liberátusz
december 21.       Kaniziusz Szent Péter
december 22.       Szent Zénó, Szent Flórián
december 23.       Szent Viktória, Kenty Szent János
december 25.       Jézus, Szent Anasztázia
december 26.       Szent István első vértanú

Szent Blanka
spanyol királylány, francia királynő, aki X. Szent Lajos király édesanyja. Szent Blanka nagyon bőkezű és jószívű asszony volt. Minden útjába kerülő rászorulónak adományozott valamit. Szent Blanka fia úgy vett részt ebben a jótékonykodásban, hogy állandóan figyelte és fel-feltöltötte édesanyja kincstárát.

Szent Natália
Szent Adorján felesége, aki biztatta férjét, mikor az csatlakozott azon vértanúkhoz, akiket keresztény hitükért elítéltek, és kivégeztek.

Xavéri Szent Ferenc
1506-ban született Spanyolországban, Javier (Navarra) várában. Apja a királyi tanács elnöke volt. Loyolai Szent Ignáccal,barátságát és lelki vezetését elfogadva társai közé lépett. A barátságuk nyomán ő is a jezsuita rend egyik alapítója lett. Missziós tevékenységével óriási eredményeket ért el Indiában, Indonéziában, Japánban. A missziók védőszentje. Példája: tanulj, légy szorgalmas!

Szent Borbála/Barbara

Mivel legendája a villámlással kötődik össze, kultusza különösen az olyan szakmákkal forrott össze, amelyek a robbanással, tűzzel valamilyen kapcsolatban állnak. A róla szóló 15. századi francia munkák közül az egyikben neki tulajdonított 13 csoda egy része arra a hitre épült, hogy tisztelői nem halnak meg gyónás és a betegek kenete felvétele nélkül. A bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők védőszentje és vértanú a keresztény kultúrában, a tizennégy segítőszent egyike. Apja pogány volt és hogy megóvja, egy toronyban nevelte. Mégsem tudta teljesen elzárni a világtól, Borbála titokban kereszténnyé lett. Ez akkor a Római Birodalomban bűnnek számított. Apja maga hajtotta végre az ítéletet.  Büntetésül, amikor hazafelé tartott, villám sújtotta halálra, és elemésztette a testét.

Damaszkuszi Szent János

keresztény állami hivatalnokcsaládból született Damaszkuszban, 622-ben. A szentképek tiszteletének védelmében járt el írásaival. Alázatossága példaszerű volt. Példája: dolgodat szorgalmasan végezd, ne követeljed a magad dicsőségét!

Szent Miklós

Szent Miklós püspök az ajándékozó szeretet szentje. Életével megmutatta az Isten országa felé vezető utat. Gazdag családba született. Amikor szülei elhunytak, gazdag örökségét jóra igyekezett használni. Példája:segíts másokon!

Szent Ambrus

Püspöki feladatait nagyon jól látta el, mindenki iránt gyakorolta a felebaráti szeretetet, népe pásztora és tanítója volt. Példája: tehetséged teljesen hivatásod szolgálatába állítsd!

Szűz Mária (Szeplőtelen fogantatás ünnepe)

Szent Valéria

szűz, aki a 7. vagy 8. században a franciaországi Limoges-ban szenvedett vértanúságot hitéért lefejezés által.

Meridai Szent Júlia

A tizenhárom éves lány önként állt a keresztényeket üldöző bírák elé. Megostorozták, testét megkínozták, így halt mártírhalált. Példája:légy példamutató, kötelességteljesítő, de hitedben soha meg ne inogj!

Szent Johanna Franciska

római katolikus szent, aki férje halála után szerzetesrendet alapított, amelynek neve: Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend, másképpen Vizitációs Rend. Ápolta a betegeket, haldoklókat, gondozta a szegényeket.

Szent Lúcia

Erős hitével vezérelve édesanyjával ellátogatott egy zarándokhelyre, ahol anyja meggyógyult. Keresztény hite miatt visszautasított vőlegénye feljelentette, ő a végsőkig kiállt hite mellett.

Keresztes Szent János

Spanyol katolikus misztikus teológus, kármelita szerzetes, költő. Példája: a felismert hivatásodat minden megpróbáltatás ellenében igyekezz megvalósítani!

Szent Valér

Az afrikai Abbenza püspöke volt. A vandálok betörésekor kincset követeltek tőle. Ő ezt megtagadta, erre kiűzték házából és megtiltották, hogy bárki is befogadja. Az utcán halt meg a 80 éves aggastyán 460-ban.

Szent Adelaida/ Adelheid/ Etelka

Burgundiában született 931-ben. II. Rudolf és a sváb Berta lánya. Apja halála után anyját Lombardia királya, Hugó vette el, fiát, Lothárt pedig eljegyezte a királylánnyal. Férje halálát követően Nagy Ottó király felesége lett. Távol maradt Ottó politikai döntéseitől, de érvényesítette befolyását, amikor egyházi és kulturális feladatokról volt szó. Felvette a kapcsolatot Cluny reformkolostorával, apátjait bevezette az udvarba, és így előkészítette a német szerzetesi élet későbbi megújulását. Megteremtette a magas műveltség légkörét. A művészetek és tudományok első nagy virágkora kezdődött Németországban. Fia halála után császárnőként uralkodott. Bizonyossággal ismerte fel és fogta át a fontosabbat, a tökéletesebbet.

Szent Lázár

Az evangéliumokban két Lázár szerepel. Egyikőjük a bethániai nővérek, Mária és Márta fivére, akit négy nappal a halála után Jézus föltámasztott. Középkori legendája szerint föltámasztása után Lázár soha többé nem nevetett, s leélve sanyarú életét egy karácsony előtti nyolcadnapon (dec. 17-én) halt meg. Ez a nap máig Lázár neve napja. A másik, a középkorban szentek közé iktatott Lázár, a gazdag és a szegény ember példázatának fekélyekkel borított koldusa. A későbbi hagyományban a két alak eggyé olvadt. Szent Lázár a sírásók, koldusok és bélpoklosok védőszentje volt.

Szent Olimpia

Olümpiász a kelet-római császárváros, Bizánc egyik főnemesi nemzetségéből származott. Hamar árvaságra jutott, gyámjának köszönhetően a keresztény hit és a keresztény szeretet légkörében nőtt fel. Korán férjhez adták, férje azonban nagyon hamar eltávozott mellőle. Özvegyként Isten szolgálatába állt, elutasította a neki szánt újabb kérőt, ezért vagyonát gyámság alá helyezték. A császár később mégis visszaadta vagyonát, mikor látta, milyen lemondó életet él. Olümpiász ezután vagyonát a szegények megsegítésére fordította. A konstantinápolyi Nektariosz (+397) püspök 25 évesen a Szent Bölcsesség székesegyház diákonisszájává szentelte, az imádság és a szeretet szolgálatára avatta fel, ez nagy ritkaság volt, ilyen fiatalon. Olümpiász a templom déli oldalánál kolostort emeltetett, s ott más, Istennek szentelt özvegyekkel és hajadonokkal együtt aszkézisben és imádságban élt, csupán Aranyszájú Szent Jánost bocsátották be, aki rendszeresen oktatta őket.

Szent Gracián

Gallia területén hirdette papként a keresztény tanítást. Majd püspökként vezette a rábízott nyájat. A mai Tours francia város római kori településének püspökeként halt meg 301 táján.

Szent Anasztáz

39.-ként léphetett a pápai trónra. Címét halála napjáig viselte.

Szent Teofil

Az alexandriai katona néhány társával együtt titokban gyakorolta keresztény hitét. Amikor keresztényeket hoztak kihallgatásra, segítségükre voltak. Teofil és katonatársai – Ammon, Zénó, Ptolomeusz és Ingénesz – nyíltan megvallották hitüket, és mindannyian vérpadra kerültek. 249-ben végezték ki őket.

Szent Liberátusz

Mártírhalált halt.

Kaniziusz Szent Péter

A gelderlandi Nijmegenben született (ma Hollandia területén van) 1521-ben, tekintélyes patrícius családból. Apja akarata ellenére teológiát tanult, majd Kölnben tanult tovább, ahol kapcsolatba került egy papi csoporttal, majd a jezsuita rendbe lépett. Kiterjedt irodalmi tevékenységet végzett. Példája: csak a mély, biztos tudás visz sikerre!

Szent Zénó

Mártírhalált halt. Diokleciánusz császár összetörette állkapcsát, majd lefejeztette.

Szent Flórián

Mártírhalált halt Calanicus mellett ötvennyolc keresztény társával a muszlim uralkodó, Eleutheropolis ítélete által.

Szent Viktória

Húgával visszautasították kérőiket, ezért börtönbe vetették és éheztették őket, de továbbra is ellenálltak a házasságnak. Keresztény hitre tértek és ezért halálra ítélték őket. Az őket őrző őr is megtért, és velük együtt mártírhalált halt.

Kenty Szent János

Szelídsége és felebaráti szeretetben mutatott kiválósága tanítását igen hatékonnyá tette, paptársai és növendékei példaképüknek tekintették. Télidőben odaadta koldusoknak a cipőjét, meg köpenyét. Példája: a nagy tudás még kevés – szeretet és szeretet kell hogy kiegészítse!

Jézus

Szent Anasztázia

Anasztázia előkelő római család leánya volt. Publiushoz adták feleségül, de ő gyengélkedést színlelve mindig távol tartotta magát a házasélettől. Mikor aztán tudomására jutott a férfinak, hogy felesége, egyetlen szolgálója kíséretében, ócska ruhában járja a keresztények börtöneit, és alamizsnát osztogat közöttük, olyan szigorú őrizet alá vetette, hogy még a táplálékot is megvonta tőle. Így akarta elpusztítani, hogy aztán hatalmas birtokaiba beleülve élhesse feslett életét. A férj korán meghalt és Anasztázia kiszabadult börtönéből. Vagyonával a szegényeknek segített és élete végéig kitartott hite mellett, mártírhalált halt.

Szent István első vértanú

Akit Isten szeretete éltet, az kész életét Istenért odaadni. István az első, aki vértanúként Jézusért hal meg.

Forrás: szentek élete, szentek ünnepei, szentekről még több

Szeretetteli Boldog Új Évet!

Ezzel kívánok Mindenkinek Szeretetben gazdag, Pozitív energiákkal és gondolatokkal teli Új Évet!

Bliss: A Hundred Thousand Angels

 

Hallod, ahogy Téged hívlak, egy anya, egy apa, egy gyermek hangján?

Szeretnéd ismerni az igazságot? Érzed a szeretetet, amely aláhull szemeimből?

Fogd ezt a percet, gyere, pihenj meg mellettem!

Hagyd, hogy elmeséljem a történeted, és átsétáljunk az életeden!

Csak egy pillanat kell hozzá.

100 000 Angyal segít Téged.

Hallod, ahogy hozzád beszélek? Elméd ajtaján és ösvényén át suttogok.

Világos, mint a reggeli harmat és a frissesség a kék óceánon át vezető utamról.

Fogd ezt a percet, gyere, pihenj meg mellettem!

Hagyd, hogy elmeséljem a történeted, és átsétáljunk az életeden!

Csak egy pillanat kell hozzá.

100 000 Angyal segít Téged.

 

Fordítás: Rácz Nóri

Szellem: Köszönet

Köszönöm azt, hogy végigcsináltad velem ezt a felkészülést!

Még egy kérésem van feléd. A mai este 20h-kor emlékezzünk meg együtt a Világról. Küldjünk egy közös körben összekapcsolódva szeretetet a Földnek, a Világnak, Kis országunknak és mindenkinek, akinek szüksége van a világon!

Mikor van egy kis időd a karácsonyi családi programok között. Ülj le egy nyugodt helyre a lakásban, vagy akár a karácsonyi asztalnál csatlakozzatok hozzánk mindannyian. Csukjátok be a szemetek, fogjátok meg egymás kezét, és gondoljatok szeretettel a világunkra! Adjuk meg neki azt a szeretet, amit nap mint nap ő is sugároz felénk, minden teremtményén keresztül.

Szeretet tórusz

Boldog Karácsonyt Mindannyiunknak!

 

Test: Megpihenés

Az elmúlt hetekben sokat tettünk magunkért. Az ünnepre való felkészülés közben megtisztítottuk magunkat és környezetünket az elengedésre váró dolgoktól. Tanultunk a szeretetről, a szavak, gondolatok erejéről, önmagunkról. Feltöltődtünk energiával az előttünk álló feladatokhoz. Ma pihenjünk meg és élvezzük együtt az ünnepet szeretteinkkel, családunkkal!

Mindenkinek nagyon boldog Szentestét, ajándékbontogatást és kellemes pillanatokat kívánok!

 karácsonyi asztal

Szellem: Karácsonyi történetek

Mindenki ismer karácsonyi történeteket, ha más nem a televízióból. Itt összegyűjtöttem a számomra legkedvesebbeket, amik eszembe jutottak.

Charles Dickens: Karácsonyi ének

Karácsonyi ének1843-ban írta meg a szerző ezt az azóta sokféle módon feldolgozott történetet. Fontos mondanivalóval bír mindenki számára. Az utolsó lehetőségről szól, és a szeretet erejéről. A főszereplő Ebenezer Scrooge, a fösvény uzsorás, lelketlen milliomos utálja a karácsonyi előkészületeket és az ünnepet is. Három szellem látogatja meg az egyik Karácsony alkalmával.

Az első, az elmúlt karácsonyok szelleme a főszereplő gyermekkorát és az azokhoz tartozó karácsonyokat idézteti fel vele, megmutatja azon fontos eseményeket, melyek által Scrooge olyanná vált, amilyen most. A jelen karácsony szelleme megmutatja neki unokaöccse, Fred és alkalmazottja, Bob Cratchit otthonát. Cratchit szegény ember, kevés a fizetése, nincs pénze mozgássérült kisfia, Tim kezeltetésére sem. Scrooge sajnálni kezdi a kisfiút. A harmadik, a jövő karácsony szelleme a legfélelmetesebb, a nagy kaszás alakjában jelenik meg. Megmutatja Scrooge-nak, milyen lesz a jövő, ha nem változtat viselkedésén. A szellem egy letakart halottat mutat neki. Az elhunytról mindenki csak negatív dolgokat mond, örülnek a halálának. A kis Tim is meghalt, mivel nem volt pénz a kezelésére. Családja gyászolja.  Ezután Scrooge saját sírja előtt áll, és ráébred, hogy a halott, akit senki nem szeretett, ő maga. Scrooge megváltozik az átélt élmény hatására, kedves, jólelkű emberré válik. Tim is életben marad, mert Scrooge fizeti a kezeléseit.

Hans Christian Andersen: A kis gyufaárus lány

Egy fájdalmas, szomorkás mese egy kis gyufaárus lányról, aki a téli hidegben igyekszik eladni portékáját. Ellopják tőle cipőjét, mezítláb a hóesésben, egyesével meggyújtja a gyufaszálakat, hogy legalább azok fényei közelebb hozzák hozzá az otthon melegét, egészen az  utolsó gyufaszálig. Mosollyal az arcán, karácsonyi melegséggel és csodás képekkel a fejében hagyja el rég elhunyt nagymamája kíséretében ezt a világot.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Diótörő

Piotr Tchaikovsky által szerzett balett mű által vált híressé. A történet Karácsonykor játszódik, amikor Maryt új barátja egy életre kelt diótörő katona elrepít egy tündérekkel és más játékokkal tarka világba, ahol viszont hamarosan szembesülnie kell a kislánynak, hogy mindez a színes kavalkádot veszélyezteti a Patkánykirály, és annak fondorlatos anyja. Amikor pedig a diótörőt elrabolják, Mary-nek és új barátjainak fel kell fedeznie a titkot, hogy megmentsék őt.

L. Frank Baum: A Mikulás karácsonya

A Mikulás karácsonyaA Rejtekadó erdőben varázslatos, halhatatlan lények, manók, törpék és tündérek élnek. Mindannyiuk ura és őre Ak, és a szabályok értelmében csak ő tehet utazásokat az emberek világában. Egy napon egy fiúcsecsemőt talál az erdőben és magához veszi. A csodálatos és jóságos nimfa, Necile lesz a kis emberi csöppség édesanyja. A gyermek nagy szeretetben és boldogságban nő fel, majd később ezt mind a szomorú gyerekek felé sugározza. Fajátékokat készít nekik és megajándékozza őket, melyben az erdő varázslatos lakói is segítenek. Ez tölti ki egész életét. Jóságáért halhatatlanságot is kap, nemcsak Ak-tól, de az emberektől, akik Mikulásként emlékeznek rá.

Forrás: bien.hu alapján

 

A Fénylámpás Klub facebook oldalán a mai nap több karácsonyi és téli történet is megelevenedik. Tarts velünk, és te is írd meg a te kedvenc történeteidet, ha van kedved!

 

Lélek: Negyedik gyertyagyújtás meditáció

Szeressük női és férfi oldalunk!Az utolsó gyertya meggyújtásának napja is eljött.

Folytassuk eddigi utazásunkat, és a mai nappal is mélyüljünk el belső önmagunkban, világosságot hozva Lelkünkbe.

A linkre kattintva kezdődik is a meditáció:

 Negyedik gyertyagyújtás meditáció

A befogadás és a teremtés szeretete

 

Szellem: Karácsonyfát, de milyet?

Minden Karácsony éke a karácsonyfa. De hogyan döntsük el, milyet válasszunk?

Vágott, mű- vagy élő fát vásároljunk, esetleg mi magunk készítsük el valamilyen anyagból?

Számos tényező játszik közben a választásban. Mekkora helyünk van számára a lakásban, meddig szeretnénk, hogy dísze legyen a lakásnak. Hogy milyen fűtés van a lakásunkban gyakran meghatározza, hogy egy kivágott fa meddig bírja az ottani hőmérsékletet, és hogy melyik irányból kapja a meleget, az is hatással van a szépségére. Függ attól is, milyen és mennyi díszt szeretnénk rárakni, és hogy mennyi pénzt szánunk rá. Van-e helyünk később kiültetni vagy elhelyezni valahol.

Nézzük meg hát, milyen fajta élő és vágott fenyők közül válogathatunk:

lucfenyőA lucfenyő (Picea Abies) hazánkban is honos, és egész Európában a legnagyobb tradíciókkal rendelkező karácsonyfa típus. A mai napig ez a fajta díszít a legtöbb otthonban, és könnyű beszerezhetősége és szállíthatósága révén a legolcsóbbak egyike. Csodás illata miatt leginkább nosztalgiából választják. Törzse szabályos, henger alakú, átmérője a nagyobbaknál sem éri el a 10 cm-t, így könnyű a talpba illeszteni. Alakja többnyire hosszúkás, vöröses színű ágai ritkásabbak, nem mindig szimmetrikusak. A tűlevelek világos zöldek, vékonyak, főleg kiszáradva igencsak szúrnak. Sajnos a meleg szobában hamar, már 6-10 nap után hullajt.

Fekete fenyőAz egészen sötét színű fekete fenyő itthon nem őshonos, sárga, gyantás fáját a bútorkészítésben, épületfának és cellulóz gyártására is használják, de nagy gyantatartalma és szerkezete miatt nem annyira értékes faanyag.  Az észak- és kelet-európai országokban kedvelt karácsonyfa. Illatos és jól tűri a szobai klímát, levelei még 2-3 hét után sem hullnak. Szállításakor használjunk kesztyűt, mert az ágain levő gyantát igen nehéz lemosni kezünkről.

Ezüst fenyőAz Ezüst fenyő (Picea pungens) Észak-Amerika nyugati részén őshonos, ahol kék lucnak nevezik. Különleges színével és dús zöldjével díszítő, elegáns fenyőfa. Lassan növő fajta, emiatt az ágai is sokkal sűrűbbek, mint a többi fenyőé. A rendkívül szúrós tűlevelek körkörösen, sűrűn nőnek, melyeket a szobai klíma hatására elég hamar hullatni kezd. Tegyük vízzel teli talpba, hogy minél tovább megőrizze szépségét. Könnyen díszíthető, mivel ágai rendezettek, de figyeljünk, mert nagyon szúrós.

Nordmann fenyőMagyarországon is egyre divatosabb örökzöld a skandináv félsziget karácsonyfája, a Nordmann fenyő. Alexander von Nordmann finn zoológusról kapta nevét. Tömött, kúpos koronájú és teljesen szimmetrikus. Tűlevelei mélyzöldek és puhák, egyáltalán nem gyantásak, nem szúrnak. Hetek alatt teljesen kiszáradva sem hullajtja levelit. Egészen kiszélesedő törzsét faragni kell, különben nem fog illeszkedni a fenyőtalpba. Egyetlen hátránya van, az ára. Körülbelül négyszeres áron kapható a lucfenyőhöz képest.

Duglász fenyőA két ritkán kapható fajta a duglász (Pseudotsuga) és a jegenye fenyő (Abies alba). Tulajdonságai gyakorlatilag megegyeznek, első ránézésre a duglász fenyő a luchoz, a jegenye a nordmannhoz hasonlít jobban. Az ágak nem egyenesek, vízszintesek, mint a nordmannál, hanem göcsörtösek, enyhén felfelé állnak. Levélszínük egy kicsit világosabb a többi fenyőnél, a tűlevelek rövidek, puhák, nem szúrnak annyira, mint az ezüstfenyőé.

Forrás: oazis.hu, novenyhatarozo.infoJegenye fenyő

Ha földlabdás fenyőt választunk, mindenképp kérdezzük meg, mi is a teendőnk, hogyan kerülhet be a lakásba, hogyan kell locsolni, hogyan kell tárolni, és később hogyan lehet majd kiültetni, különben tönkremehet, és kerülhet ez is a kivágott fenyők sorsára az ünnep végeztével.

A Fénylámpás Klub facebook Karácsonyi díszek, díszítések albumában találhatsz karácsonyfa ötleteket és díszítéseket, amit saját kezűleg is elkészíthetsz.

 

 

Szellem: Karácsonyi szappanöntés

Ajándékba kiváló ötlet lehet egy saját készítésű szappan.

A facebook.com/fenylampasklub oldalon találtok egy külön fotóalbumot a szappanokról.

Most viszont lássuk, hogyan is készíthetünk otthon mi is csodás szappanokat magunk és szeretetteink számára.

szappankészítésKészülhet hideg vagy meleg eljárással és önteni is szokás kész alapszappanok segítségével.

Az alap hozzávalók mellet adható hozzá illóolaj, parfüm illatok, természetes színezékek (festékanyagot tartalmazó növények), fűszerek, gyógynövények, magok, méz.

Csak a képzelet szab határt formák terén is. Készíthetjük szokásos formájúra, vághatóra, de különleges formák is kialakítható belőle. Az újfajta szilikonos süteményformációk is megformázhatók belőle. Van, aki faragja, vési is és egy valódi kézműves remekmű jön létre a kezei alól.

A hideg eljárás a leggyakoribb alkalmazási módja. Egy kicsit veszélyesnek tűnhet a leírások alapján, mivel lúgot is kell hozzá alkalmazni, és e mellé szigorú biztonsági előírások is kapcsolódnak.

Alaprecept:

300 g olívaolaj, 115 g desztillált víz, 39 g zsírszóda (NaOH), kevés illóolaj. Az illóolaj lehet levendula, kamilla, vagy akár rózsa is.

Jól szellőztethető helyiségben készítsük a szappant. Vegyük fel védőszemüveget hosszú ujjú védőkesztyűt, köppenyt.

Mérjük ki a desztillált vizet egy hőálló tetővel rendelkező edénybe. Fontos, mindig a lúgot öntjük a vízbe, és nem fordítva. Az oldódási folyamat nagy hőfejlődéssel jár, ezért legyünk óvatosak és türelmesek. Mérjük néha a hőmérsékletét.

Amíg a lúg hűl, óvatosan felmelegítjük az olajat kb 40–43 fokra, lehet magasabbra is, a lényeg, hogy mire a lúg is kb 40–42 fokra hűl, addigra az olaj is ilyen hőmérsékletű legyen. Ha már hasonló hőmérsékletű az olaj és a lúg, összeönthetők. Itt is fontos, hogy a lúgot öntjük az olajhoz, és nem fordítva.

Botmixerrel elkezdjük keverni, közben beleöntjük az illóolajat. Amikor pudingosodni kezd, beletehetjük az egyéb illatosító virág adalékanyagokat. Majd az előkészített formába öntjük. Lehet szilikonos formába, de a legegyszerűbb fából kialakítani egy téglaszerű formát, amibe sütőpapírt rakunk, hogy a szappan ne ragadjon bele.

Ezt követően takarjuk le konyharuhával, és hagyjuk állni 1-2 napig. Gyors hűlés esetében a szappan megfázik és törékeny lesz, ezért hagyjunk időt a lehűlésre. Ez után fel szeletelhetjük éles késsel vagy spaklival, majd száraz sötét, hűvös helyen tovább pihentetjük 4-5 hétig. Ez azért szükséges, hogy a víz el tudjon párologni a szappanból.

 Rengeteg kész recept található az interneten. Leírják, hogy az egyes olajoknak és illóolajoknak milyen hatása van a szervezetünkre.

Amennyiben mélyebben érdeklődsz a téma iránt, az alábbi linkeket ajánlom:

 

Forrás: magyarszo.com alapján