Angyali imák

Hálaima

Köszönöm mindazt a jót, amivel
megajándékoztál engem, Istenem.
Azt, hogy lelkem van, ami a te fényedből fakad;
Azt, hogy őrangyalom van,
aki az örökkévalóságig vigyáz rám, és soha
egy pillanatra sem hagy magamra;
Azt, hogy béke és szeretet uralkodik a lelkemben;
Azt, hogy családot adtál nekem;
Azt, hogy társakat adtál mellém;
Azt, hogy harmóniában élhetek
a környezetemmel;
Azt, hogy munkát, megélhetést
adtál a kezembe;
Azt, hogy elhalmoztál minden jóval;
Azt, hogy ilyen gyönyörű világ és természet vesz körül.
Köszönöm, Istenem, mindazt, amiért
elfelejtettem köszönetet mondani.
És legfőképpen, köszönöm, Istenem, hogy
minden nap újabb áldásban részesítesz.
Ámen.

Az gyógyító angyalaidnak imádsága,
Mely elhozatott Istentől, Mihály, az arkangyalod által.

Szórd szét az Gyógyító Angyalaidat,
az Mennyei Seregedet, rám
és mindazokra, kiket szeretek!
Érezzem az Gyógyító Angyalaidnak
Rám eső sugarát,
Az Gyógyító Kezednek fényét!
Engedem, hadd hasson az Gyógyításotok
Bármily módon is engedi azt az Isten!
Ámen

Ima a jókedvért

Istenem,
Oszlasd el ezt a fekete felhőt.
Boríts el fényeddel.
Küldd hozzám az angyalaidat, hogy segítsenek rajtam.
Adj bátorságot és erőt,
Hogy megint jókedvem legyen.
Ámen.

A bajba jutottak imája

Uram,
Tölts el kegyelemmel és tégy róla,
hogy mindig ott lássam magam előtt
a remény fényesen lobogó lángját.
Hozz fényt a sötétségbe, tölts el
hittel, reménységgel, és add, hogy én is részesülhessek
megváltó szeretetedből.
Adj bátorságot és erőt, hogy biztosan érezzem,
végül túljutok a nehézségeken.
Töltsd el szívem örömmel és bizonyossággal,
hogy én is a te gyermeked vagyok, ezért mindig
gondoskodni fogsz rólam és a szeretteimről.
Halld meg a könyörgésem.
Ámen

Ima a megbocsátásért és a lelki békéért

Istenem,
Kérlek, bocsásd meg a tökéletlenségemet,
Mindazt a rosszat, amit elkövettem.
Add, hogy kegyelmed által megbocsáthassak azoknak,
akik vétkeztek ellenem.
Ámen.

Megbocsátó ima azokért, akik vétkeztek ellenem

Édes Istenem,
Kérlek, bocsáss meg azoknak, akik vétkeztek ellenem,
mert én is megbocsátok nekik.
Ámen

Forrás: Lorna Byrne könyvei alapján