Hold és a személyiség

A Hold analógiái (azonosságok, szimbólumok)

Hold a jegyben

Ösztönös reakciója

Jó tulajdonsága

Árnyéka

Vágya

Tanulni valója

Kosban

lelkes, jóindulatú

bátor, erőteljes

türelmetlen, érzéketlen

új impulzusok

tekintetbe venni másokat

Bikában

óvatos és gyakorlatias

charme, céltudatosság

makacs, öncélú

biztonság

elengedés

Ikrekben

alkalmazkodás, közvetlenség

intelligencia, fiatalosság

felszínes, ravasz

intellektuális ösztönzés

átlátni a helyzeteket

Rákban

érzelmes, érzékeny

beleérzés, gondoskodás

védekezés, bizonytalanság

boldog családi élet

kevésbé komolyan

Oroszlánban

túlzó, lelkes

szívélyes, nagylelkű

önző, büszke

csodálat

átlátni a hízelgésen

Szűzben

hűvös, lekezelő

gyakorlatias, részletes

válogatós, aggódó

jól megtervezett élet

lazítani

Mérlegben

bájos, barátságos

tapintat, tisztelet

határozatlan, felelőtlen

szép környezet

elfogadni jót és rosszat

Skorpióban

átható és heves

éles ész és összpontosítás

féltékeny, ingerlékeny

hatalom

lazábban élni

Nyilasban

nyitott, barátságos

lelkesedő, előrelátó

felelőtlen, tapintatlan

szabadság

türelem

Bakban

óvatos, tartózkodó

szorgalom, felelősségérzet

közöny

rang, elismerés

mérsékelni cinizmusát

Vízöntőben

visszafogott, de barátságos

őszinte, emberbarát

különc

életcél

érzelmileg felfedni magát

Halakban

gyengéd, megértő

kreatív, beleérző

változékony, mártír

megértés, támogatás

valóságban élni

 

A születés és a holdfázisok: Szerepszemélyiségek

A Hold folyamatokra gyakorolt szimbolikus hatásai és hatásai a személyiségre

Hold és személyiség

Újhold
(0 – 45°)

újjászületés, tavasz – új tervek, kapcsolatok, dinamikus kezdet.
Szülöttje gyermeki rácsodálkozással szemléli az életet, nyílt, közlékeny, új ötleteket hoz világra, lelkes, szubjektív.

Növő hold
(45 – 90°)

tudatosodás, elszakadás az anyától, önazonosítás, individualizáció.
Szülöttje magabiztos, kreatív, kíváncsi, produktív.

Első negyed
(90 – 135°)

feszültség növekszik, krízis, teljesítményfokozó erők, elmozdulás, dinamikus de intuitív alapú erő.
Szülöttje erős akaratú, aktív és kifejező, kritikus, építő.

Púpos hold
(90 – 135°)

elemzés és kifejlődés, a cselekedetek megértésének folyamata, egyéni fejlődés értékelése, nő a tudatosodás.
Szülöttje jószívű, teremtő, megnyugtató környezetére, világmegjobbító idealista.

Telihold
(180 – 225°)

Megkapjuk a válaszokat, a feszültség csúcspontja. A szélsőségeket is meglátjuk, és meg is értjük miért történnek. Kivetítés: minden a szemléletből adódik. Befejezett történések: balesetek, bűntények, születések, szexualitás, termékenység.
Szülöttje képes megvalósítani a dolgokat, összhangba hozza a logikát a megérzéssel, híd a múlt és a jövő között.

Fogyó/ elhintő hold
(135 – 90°)

Megtanultuk a leckét, kérdés: mit kezdünk vele? Erős bizonyítási vágy mások felé. Az intellektus dolgozik: lát, befogad, elmondja valakinek.
Szülöttje átadja tudását és eszméit, tanít és kommunikál, eszméi iránt elkötelezett, reformál.

Utolsó negyed
(90 – 45°)

Mozgalmas fázis, a választás szabadsága. Dinamikus, tudatos mozgás. Eldől, hogy cselekszünk vagy nem.
Szülöttje megértő, együttérző, érett, jó tanácsadó. Hajlékony, melankolikus.

Balzsamos hold
(45 – 1°)

Karma. Ez a lezárás, a ciklus konklúziója, ha nem tanultuk meg a leckét – nincs előremozdulás.
Szülöttjének gyakran küldetése van, nagyobb mint amennyit viselni tud. Az energia nagyobb mint az én, ezúttal nem függ tőlünk, mi történik – most a múlt tör elő.
Szülöttje meditatív és magába vonuló, álmodozó, tűnődő. Ösztönös, távolba tekintő, misztikus.

 

Forrás: astrologia.hu