Lélek: A Fény lapjai

A tarot nagyon régi korokra nyúlik vissza. Számtalan variációja létezik lapjainak megformálására. Minden kor és kultúra hozzátette a saját szemléletét, szimbólumrendszerét. Alapjaiban azonban nem változott. A szám, szimbólum, szó egységéből egy-egy adott lapból egyazon energia és információ halmaz olvasható ki számunkra, mint korábbi olvasói számára. Az idő folyamán a modern kor fogalmai is analogikusan bekerültek a jelentéstartalmak közé, hogy kiolvashatóvá váljon a lapok soraiból.

A tarot kezdetben nem jelent meg kártya formájában. Titokban, beavatottak tanulhatták, és adták tovább egymás között. A néphez akkor jutott el kártyajátékként, mikor másképp már nem maradhatott fenn a benne rejlő esszencia. Az addigi beavatottak üldözése által, ez volt az egyetlen mód, ahogy életben maradhatott világunkban. Jóslásra, játékként használva tovább éltek a szimbólumok, szavak és az energia.

Szimbolikus Szellemi Piramis Tarot

A Tarot pakli két részből áll. 22 Nagy Arkánum és 56 Kis Arkánum lap adja ki az egészet.

Néhány lap esetében nem jutottak közös nevezőre, így angol és francia irányból más számozás jutott a nagy Arkánum lapjainak. Így néhol felcserélődik az Erő és az Igazság lapjának számozása, a 8-as és a 11-es lap. A Bolond pedig néhol 0, máshol a 22 számot kapja.

A Nagy Arkánum lapjai önmagukban és együtt is egy beavatási utat adnak számunkra. Magukban rejtik a spirituális fejlődés és az istenivel való kapcsolat lépéseit. A Kis Arkánum a hogyanokat jeleníti meg, az apró lépésekben ad útmutatást. Lapjai 4 csoportra oszlanak az elemi minőségek alapján. Több névvel illetik ezen csoportokat, de képi világában mindig jól elkülöníthetőek, és az adott elemhez rendelhetőek. Az érzelmi, akarati, gondolati és cselekvő hozzáállásokat fogalmazzák meg az adott területen, ahol megjelennek.

Nagyon sokat lehet róla beszélni, de javaslom inkább az önálló megélését, és megismerését, majd azt követően az ott szerzett tapasztalatok közös megosztását egymással. A tarot-hoz többféleképpen lehet közelíteni ugyanúgy, mint a könyvekhez is, mikor eldöntjük, hogy a rendező szemével nézzük meg filmként a mondanivalóját vagy önmagunk indulunk el egy utazásra lapjait olvasva, önmagunk képzelete által életre keltve a történetét. Én személy szerint érdekesebbnek élem meg a tarot-t saját magam olvasni és meghallani, amit a lapok magukról elárulnak nekem, mint más könyveiből olvasni arról, ő hogyan látja őket.

Ha van kedved elmélyülni a tarot lapok világában, több lehetőséget is ajánlhatok számodra:

Forrás: Rácz Nóri