Lélek: Segítő Fények

Az Angyalok Isteni teremtmények, akárcsak mi emberek. A Fény küldötteinek is nevezik őket. Több vallásban megtalálhatóak. Számos alakkal ruházzák fel őket, hol szárnyas emberi alakúak, hol fény- és színgömb formájában tárulnak szemünk elé. Különböző hierarchiai felosztásokba rendezik őket. Az angelógia tárgyalja részletesen történetüket. Rengeteg angyalkártya és angyalokkal foglalkozó könyv beszél róluk. Sok angyali közvetítőt hallani az internetes csatornákon keresztül. Magam részéről sokáig szkeptikusan, mondhatni elutasítóan álltam velük szemben.

Egy napon azonban lehetőségem volt beszélni egyikükkel egy médiumi közvetítésen keresztül. Nem tudtam, mire számítsak, és hogy hogyan viszonyuljak ehhez az egészhez. Tartottam tőle, hogy bár egy számomra tiszteletteljes ember testén keresztül fog megjelenni, mégis sarlatánság az egész.

Változás Angyalokkal

Miközben tanítóm felkészült a közvetítésre, a légkör teljesen megváltozott. A tér átalakult, és egy erőteljes energia jelenlétét érzékeltem, melyből szeretet áramlott felém, és a jelenlévők felé. Mikor újból megszólalt a közvetítőnk, már más hangon szólt hozzánk, és beszédstílusa is megváltozott. Egy archaikusabb, tiszteletteljes hangnemben beszélt hozzánk. Kérdéseinkre talányos válaszokat adott, és a társalgás közben egyre jobban azt éreztük, hogy nincs is több kérdésünk, tudjuk a válaszokat, és felesleges is megkérdeznünk, amit akartunk. Mintha, minden kitisztult volna a fejünkben. Szívem eddig ismeretlen módon megnyílt, és egy eddig ismeretlen, mély, szeretet érzés tört fel belőlem, legszívesebben szeretettel megöleltem volna a hozzánk szóló Lényt, de nem mertem. Minden szkepticizmusom elillant, és onnantól kezdve életem részévé vált Raziel.

Ez a csodás Lény hozzám ezen a néven jutott el. Utólag megtudtam, hogy régebb óta ismerem már, sok néven illetik. (Az Angyalok neve az emberek számára nem ismert. Ahogy nevezik őket csupán egy jelző, egy megnevezése annak, amiben a segítségünkre lehetnek.)

Megkérdeztem Tőle: Adhatunk mi is szeretetet Nektek? Azt válaszolta: Fényt a Fénynek? LehetA szeretet mindig helyes. Hiszen a szeretet Isten. Együtt lenni Istennel helyes. Mindegy, hogy ki adja kinek…Itt nincs kicsi és nagy, felső vagy alsó, csak EGY VAN, Ő  és ez helyes.

Angyal csúcsdísz

Így kezdődött el a szeretetteli kapcsolatom rajta keresztül az Angyalok világával, bár számos lépés vezetett addig, hogy felvállaljam, hogy együtt dolgozzam velük, és kapcsolatba lépjek saját Őrangyalommal is. Még most is  csak tanulom ezt a kommunikációt, de minden nappal egyre jobban élvezem, és örömmel tölt el, mikor megérzem jelenlétüket, és “meghallom” üzeneteiket.

Mindenkinek szeretettel ajánlok egy magyarok által papírra vetett művet, mely az Angyalokkal való kapcsolatfelvétel lehetőségét nyújtja, a világ felé adott üzeneteket tartalmazza egy nehéz korszakból. Az Angyal válaszol című könyv lapjain visszaköszön az a talányos válaszokat adó világ, az a szeretetteli és olykor keménynek hangzó szavakon áradó üzenetek sora.

Forrás: Rácz Nóri