Lélek: Negyedik gyertyagyújtás meditáció

Szeressük női és férfi oldalunk!Az utolsó gyertya meggyújtásának napja is eljött.

Folytassuk eddigi utazásunkat, és a mai nappal is mélyüljünk el belső önmagunkban, világosságot hozva Lelkünkbe.

A linkre kattintva kezdődik is a meditáció:

 Negyedik gyertyagyújtás meditáció

A befogadás és a teremtés szeretete

 

Lélek: Karma és előző életek

Reinkarnációs szerződés

Te is megkötötted. Ismered az apró betűs részeket is?

 1. Ön kap egy testet. Ez a test új és egyszeri. Senki más nem kapja ugyanazt a testet.
 2. Ön kap egy agyat. Ajánlatos ezt értelmes módon használni, de ez nem előírás.
 3. Ön kap egy szívet. A legjobb eredményeket akkor éri el, ha agyát és szívét kiegyensúlyozva használja.
 4.  Leckéket is kap. Senki más nem kapja pontosan ugyanezeket a leckéket és senki sem vállalhatja át Öntől ezeket.
 5. Azt tehet, amit csak akar. Minden, amit másokkal szemben elkövet, visszatér Önhöz.
 6. Egy lecke addig ismétlődik, míg teljesen meg nem értette. Akár inkarnációkon keresztül.
 7. A szerződés mindenkire egyenlő érvényben vonatkozik. Nincsenek kiváltságok, akkor sem, ha néhányan ezt állítják. A kézzel bejegyzett változtatások nem érvényesek.
 8. Tükröket kap, hogy tanuljon. Sok tükör úgy néz ki, mint egy test. Azért vannak, hogy megmutassák azt, ami Önben van.
 9. Ha teste elpusztul, vagy már nem működik, újat kap. Persze ez egyes esetekben várakozási idővel járhat.
 10. Az inkarnációs szerződés akkor jár le, ha minden lecke kielégítő eredménnyel zárul.
 11. Az, hogy mi számít kielégítőnek, Ön határozza meg!

Hasznos tippek és tanácsok

 • Nem cél, hogy a test elhagyásakor minél több pénzünk legyen.
 • Az ismertség és kedveltség nem jár bónuszpontokkal.
 • Ne mások hibáihoz igazodjon.
 • A szabályok arra valók, hogy az ember felülvizsgálja őket.
 • Mások állításai a célról elterelhetik a figyelmet.
 • Semmit sem ronthat el. Legfeljebb tovább tart.
 • A SZÍVÉN keresztüli különleges kapcsolat segítségével Ön minden válaszhoz hozzáféréssel rendelkezik.
 • Az oktatási termen belül minden reagál a SZÍV kisugárzására.
 • Az oktatás termének rongálása olykor korlátozásokhoz vezethet.
 • Senki sem vállalhatja át az Ön, saját magáért vállalt felelősségét.
 • Az erőszak soha nem vezet megoldáshoz.
 • Hasznos megfigyelni, mely helyzetek ismétlődnek.
 • Amennyiben az az érzése, hogy SEGÍTSÉGRE van szüksége, KÉRJEN segítséget.
 • Minden elképzelhető segítség megadatik Önnek, csak KÉRNIE kell.
 • A drogok, legyenek legálisak vagy illegálisak – meghamisíthatják a leckék általi érzékelést.
 • Csak mert mindenki egyféle módon viselkedik, még nem azt jelenti, hogy az a helyes.
 • Ritkán van csak egy helyes megoldás.
 • Kérvényezheti a megbocsájtást.
 • Különleges záradék nincsen.
 • Önt szeretik. Akkor is, ha Bronxban vagy Szomáliában van. Minden más illúzió.
 • A leckék különleges alkalmak, melyek a fejlődést szolgálják. Nem rossz szándékból vannak.
 • Saját testünket másokra bízni kockázatokkal járhat.
 • Másokat a fejlődésükben megakadályozni nem hoz semmiféle hasznot.
 • Kiváltképpen az éjjeli órákban alkalma nyílik, hogy elhagyja testét. A testen kívüli tapasztalatok nem tárolódnak a testben illetve az agyban.
 • Saját testével játszadoznia jogában áll. Amennyiben mások testével szeretné ezt tenni, kérje beleegyezésüket.
 • Nincs értelme puskázni.
 • Aki életbiztosítást kínál Önnek, az csaló.
 • A tudományos szakvélemények és a szent írások az összezavarást szolgálják.
 • Nem az a cél, hogy Elsők legyünk.
 • Nem az a cél, hogy cool-ul nézzünk ki.
 • Az Ön helyzetében Önnél jobb benyomást senki más nem tenne.

Kiegészítés

Az inkarnáció szándékos befejezése haszontalan ügyintézést von maga után.
Nem Ön az egyetlen, akinek kételyei vannak az inkarnációs szerződés értelmét illetően.
Mivel Ön a szerződéshez beleegyezését adta, hasztalan azon keseregni, hogy Ön itt van.

Jelen szerződés fel nem bontható.

Forrás: Internet:)

Lélek: Segítő Fények

Az Angyalok Isteni teremtmények, akárcsak mi emberek. A Fény küldötteinek is nevezik őket. Több vallásban megtalálhatóak. Számos alakkal ruházzák fel őket, hol szárnyas emberi alakúak, hol fény- és színgömb formájában tárulnak szemünk elé. Különböző hierarchiai felosztásokba rendezik őket. Az angelógia tárgyalja részletesen történetüket. Rengeteg angyalkártya és angyalokkal foglalkozó könyv beszél róluk. Sok angyali közvetítőt hallani az internetes csatornákon keresztül. Magam részéről sokáig szkeptikusan, mondhatni elutasítóan álltam velük szemben.

Egy napon azonban lehetőségem volt beszélni egyikükkel egy médiumi közvetítésen keresztül. Nem tudtam, mire számítsak, és hogy hogyan viszonyuljak ehhez az egészhez. Tartottam tőle, hogy bár egy számomra tiszteletteljes ember testén keresztül fog megjelenni, mégis sarlatánság az egész.

Változás Angyalokkal

Miközben tanítóm felkészült a közvetítésre, a légkör teljesen megváltozott. A tér átalakult, és egy erőteljes energia jelenlétét érzékeltem, melyből szeretet áramlott felém, és a jelenlévők felé. Mikor újból megszólalt a közvetítőnk, már más hangon szólt hozzánk, és beszédstílusa is megváltozott. Egy archaikusabb, tiszteletteljes hangnemben beszélt hozzánk. Kérdéseinkre talányos válaszokat adott, és a társalgás közben egyre jobban azt éreztük, hogy nincs is több kérdésünk, tudjuk a válaszokat, és felesleges is megkérdeznünk, amit akartunk. Mintha, minden kitisztult volna a fejünkben. Szívem eddig ismeretlen módon megnyílt, és egy eddig ismeretlen, mély, szeretet érzés tört fel belőlem, legszívesebben szeretettel megöleltem volna a hozzánk szóló Lényt, de nem mertem. Minden szkepticizmusom elillant, és onnantól kezdve életem részévé vált Raziel.

Ez a csodás Lény hozzám ezen a néven jutott el. Utólag megtudtam, hogy régebb óta ismerem már, sok néven illetik. (Az Angyalok neve az emberek számára nem ismert. Ahogy nevezik őket csupán egy jelző, egy megnevezése annak, amiben a segítségünkre lehetnek.)

Megkérdeztem Tőle: Adhatunk mi is szeretetet Nektek? Azt válaszolta: Fényt a Fénynek? LehetA szeretet mindig helyes. Hiszen a szeretet Isten. Együtt lenni Istennel helyes. Mindegy, hogy ki adja kinek…Itt nincs kicsi és nagy, felső vagy alsó, csak EGY VAN, Ő  és ez helyes.

Angyal csúcsdísz

Így kezdődött el a szeretetteli kapcsolatom rajta keresztül az Angyalok világával, bár számos lépés vezetett addig, hogy felvállaljam, hogy együtt dolgozzam velük, és kapcsolatba lépjek saját Őrangyalommal is. Még most is  csak tanulom ezt a kommunikációt, de minden nappal egyre jobban élvezem, és örömmel tölt el, mikor megérzem jelenlétüket, és “meghallom” üzeneteiket.

Mindenkinek szeretettel ajánlok egy magyarok által papírra vetett művet, mely az Angyalokkal való kapcsolatfelvétel lehetőségét nyújtja, a világ felé adott üzeneteket tartalmazza egy nehéz korszakból. Az Angyal válaszol című könyv lapjain visszaköszön az a talányos válaszokat adó világ, az a szeretetteli és olykor keménynek hangzó szavakon áradó üzenetek sora.

Forrás: Rácz Nóri

Lélek: A Fény lapjai

A tarot nagyon régi korokra nyúlik vissza. Számtalan variációja létezik lapjainak megformálására. Minden kor és kultúra hozzátette a saját szemléletét, szimbólumrendszerét. Alapjaiban azonban nem változott. A szám, szimbólum, szó egységéből egy-egy adott lapból egyazon energia és információ halmaz olvasható ki számunkra, mint korábbi olvasói számára. Az idő folyamán a modern kor fogalmai is analogikusan bekerültek a jelentéstartalmak közé, hogy kiolvashatóvá váljon a lapok soraiból.

A tarot kezdetben nem jelent meg kártya formájában. Titokban, beavatottak tanulhatták, és adták tovább egymás között. A néphez akkor jutott el kártyajátékként, mikor másképp már nem maradhatott fenn a benne rejlő esszencia. Az addigi beavatottak üldözése által, ez volt az egyetlen mód, ahogy életben maradhatott világunkban. Jóslásra, játékként használva tovább éltek a szimbólumok, szavak és az energia.

Szimbolikus Szellemi Piramis Tarot

A Tarot pakli két részből áll. 22 Nagy Arkánum és 56 Kis Arkánum lap adja ki az egészet.

Néhány lap esetében nem jutottak közös nevezőre, így angol és francia irányból más számozás jutott a nagy Arkánum lapjainak. Így néhol felcserélődik az Erő és az Igazság lapjának számozása, a 8-as és a 11-es lap. A Bolond pedig néhol 0, máshol a 22 számot kapja.

A Nagy Arkánum lapjai önmagukban és együtt is egy beavatási utat adnak számunkra. Magukban rejtik a spirituális fejlődés és az istenivel való kapcsolat lépéseit. A Kis Arkánum a hogyanokat jeleníti meg, az apró lépésekben ad útmutatást. Lapjai 4 csoportra oszlanak az elemi minőségek alapján. Több névvel illetik ezen csoportokat, de képi világában mindig jól elkülöníthetőek, és az adott elemhez rendelhetőek. Az érzelmi, akarati, gondolati és cselekvő hozzáállásokat fogalmazzák meg az adott területen, ahol megjelennek.

Nagyon sokat lehet róla beszélni, de javaslom inkább az önálló megélését, és megismerését, majd azt követően az ott szerzett tapasztalatok közös megosztását egymással. A tarot-hoz többféleképpen lehet közelíteni ugyanúgy, mint a könyvekhez is, mikor eldöntjük, hogy a rendező szemével nézzük meg filmként a mondanivalóját vagy önmagunk indulunk el egy utazásra lapjait olvasva, önmagunk képzelete által életre keltve a történetét. Én személy szerint érdekesebbnek élem meg a tarot-t saját magam olvasni és meghallani, amit a lapok magukról elárulnak nekem, mint más könyveiből olvasni arról, ő hogyan látja őket.

Ha van kedved elmélyülni a tarot lapok világában, több lehetőséget is ajánlhatok számodra:

Forrás: Rácz Nóri

Lélek: A számok üzenete

Dan Millman: Erre születtél

 Dan Millman: Erre születtélÉlvezetes kézikönyv, akár jóskönyvként is alkalmazható. Praktikus és jól érthető számmisztika, amolyan “biblia”, amit bármilyen döntéshelyzetben újra és újra elővehetünk. A békés harcos szerzője megismertet minket egy ősi bölcsességen alapuló, modern életfeladat-rendszerrel, amely már emberek százezreinek segített, hogy értelmet, célt és irányt találjanak életüknek.

Feltárja az egyes életutakkal kapcsolatos – az egészség, a pénzügyek és a szexualitás terén jelentkező – legfontosabb feladatköröket, tehetségeket és sajátságos szükségleteket, valamint azokat az irányelveket, amelyek követésével rálelhetünk a velünk született vágyainknak és képességeinknek megfelelő megélhetési forrásra. Bemutatja az emberi kapcsolatok rejtett céljait, hogy miként éljünk összhangban életciklusainkkal, és segít megérteni a múltunkat és jelenünket, valamint a jövőnk szebbé tételét befolyásoló, legfontosabb spirituális törvényeket.

Remekül tagolt, rendszerezett és szerfelett gyakorlatias személyiségfejlesztő anyag, amelynek alapja a számmisztika. Az összes rendszer közül, amelyeket Dan az elmúlt három évtizedben tanulmányozott, ezt tartja a legerősebb és legvilágosabb önismerethez vezető hídnak. Millmannél a várható nehézségeknek fejlesztő ereje van, így soha nem keseríti el a kíváncsi érdeklődőt. Még a legnehezebb számjegyek melllett is biztató és optimista, de mindenképpen őszinte és fejlődésre ösztönző megállapításokat találunk. Miután saját számunkat meghatároztuk, barátaink, rokonaink, szerelmeink adataivalkezdünk játszani, és ugyancsak elgondolkodtató összefüggésekre bukkanunk!

Mindnyájunknak megvannak a magunk hegycsúcsai, amelyekre fel kell jutnunk; e módszer és e könyv segítségünkre lesz abban, hogy rátaláljunk az életre, amelyre születtünk.

Forrás: Dan Millman: Erre születtél hátlap

Lélek: A név hangjainak ereje

Nevünk hangokból, betűkből áll, melyeknek megvan a saját rezgése, energiája. Nevünk hangjainak összessége egy meghatározó energia és információ csomaggal lát el bennünket.

Nevünk elemzése egy módját képezi az önismeret gyakorlásának. Az atlantiszi ábécé alapján feltárható vezeték- és keresztnevünk által, milyen feladatokat hozunk generációsan és saját választásunkból, kereteinket a karmikus feladataink megoldásához, a bennünk lévő férfi és női, teremtő és befogadó energiáink arányát, és még sok minden mást is.

Betűk, hangok, ábécé

Az alábbi linkre kattintva megrendelheted saját neved elemzését.

Atlantiszi névelemzés megrendelése, érdeklődés

Amennyiben szívesen megtanulnád az Atlantiszi névelemzést, szervezünk csoportot.

Itt tudsz előzetesen jelentkezni:

Jelentkezés, érdeklődés Atlantiszi névelemzés tanfolyam

 

Lélek: Az égben lévő csillagok

A mai nap egy könyvet ajánlok a figyelmetekbe. Egy kedves barátom az asztrológia nyelvén beszél. Könyvében az asztrológiai jegyek és a Mi Atyánk ima összefüggéséről beszél. Egy eszközt ad a kezünkbe, mely által egy újabb lehetőséget kapunk az önismeretre, a saját utunkra való ráismerésre. A csillagos égbolt kezdetek óta őrzi és mutatja számunkra az életünk megértésének lehetőségét.

 Kiss Zoltán: Legyen meg a te akaratod - A Mi Atyánk ima a zodiákusbanRészlet a könyvből:

Jézus egyetlen teljességet adó közlése a Mi Atyánk ima.
Minden egyes szava, mondat része úgy követi egymást a szövegben, mint ahogy a csillagképek követik egymást az égbolton.

Aki ismeri az álló csillagképek (Kos, Bika, Ikrek…) egyetemes üzeneteit, az a teljesség felismerésével, hitbizonysággal, és a megoldások tárházával találkozik, ha meglátja az imát a zodiákusban.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Az Úr megszólításával, a Tejúton lévő Nyilas csillagképből indul az Ima. Ha a Nyilas nyílhegyét jelölő csillag felé nézel, a spirál galaxisunk központi Napjára, a szívére tekintesz. Nyilas minőségű az égbolt 9. Háza. Ez a hit, világnézet és a felülemelkedett látásmód életterülete. Ezért is a fényt adó Nap örömháza, mely minden emberben a szeretet, jó érzés, életerő, büszkeség és a tehetség jelölője is.

A keresztény vallási évkör ünnepei is az adventtel, a karácsony előtt négy héttel a Nyilasba lépő Nap idején kezdődnek.

Szenteltessék meg a Te Neved

Ezek az Ima Bak szavai. Az ég tetején járunk, a jövő tengellyel kezdődő 10. Házban. Ez az égi terület ad útmutatást minden ember horoszkópjában arra, hogy „mi leszel, ha nagy leszel”.

Időtlen az öröklét, így nem csak az egész életre, hanem annak minden pillanatára is érvényes útmutatás ez az Ima mondat. Ez a teremtő mágia területe. Az Igéből, a kimondott szóból lett a világ. Aki az Isten nevét ismeri, minden teremtésre képes. A Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz, így érthető, hogy a leginkább a szaturnuszi népek foglalkoznak a legnagyobb lelkesedéssel a mágiával. De sikertelenségük, vagy látványos eredményeik bukása belátható, ha nem előzi meg mágiájukat az Úr megszólítása. Mert ez az égi sorrend.

Emberi léptékű életünkben ugyanúgy érvényesül ez az útmutatás. Tudnod kell, hogy mit akarsz, ki kell tudnod mondani, mert csak így juthatsz tovább azon az úton, amire valójában születtél. A szabad akarat ugyanúgy átok, mint áldás, mert teljes tehetetlenségbe is szoríthatja az életet, pedig emelhetné aktivitásra is született feladataid szerint. Nem véletlen, hogy a Bakban van emelt helyzetben a Mars, az akarat, és a magaddal szemben való elvárások bolygója. Mert aki megfogalmazza, kimondja mit akar (Bak), úgy hogy előtte el is hitte (Nyilas), annak beteljesül…

 

szabadakarat.hu

 

Forrás: szabadakarat.hu

Lélek: Harmadik gyertyagyújtás meditáció

A harmadik gyertya is meggyújtásra kerül ma este a koszorún. Gyere velem lelkünk belső templomába, azon belül is egy kis szobába, tárjuk fel és gyújtsuk meg a minket váró gyertyánkat!

Belső gyermek szeretet

A linkre kattintva elkezdődik közös utazásunk:

Harmadik gyertyagyújtás meditáció

 

Lélek: Színek ereje és világa

A csakrák és az elemek kapcsán már említettük a színeket. Most más aspektusból nézzük meg őket. Mi is a szín? Melyek az alapszínek? Miből lesz a többi szín? Ezekre a kérdésekre keresünk ma választ.

A fény elektromágneses sugárzás, mely fényérzetet kelt. Az emberi szem felépítésből adódóan a fényt különböző színekként észlelheti. Hullámhossz és frekvencia fogalmak kapcsolódnak még ide. Már fizika órán is találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy a fehér fény egy prizmán vagy lencsén keresztül szétbomlik különböző színekre: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya. Ezek a szivárvány színei is, mely egy természeti jelenség. De a sarki fény is ezzel áll kapcsolatban. Ezek a színárnylatok különböző frekvencia, energia szinteket képviselnek.

színek

Az alapszínek a piros, a sárga, a kék.

Az ezek  50-50%-os keverékéből jönnek létre a másodlagos színek.

piros és sárga: narancs

sárga és kék: zöld

kék és piros: lila

Az elsődleges, alap és másodlagos színek 50-50%-os keveréke újabb színeket hoz létre.

piros és narancs: korall

narancs és sárga: narancssárga

sárga és zöld: olajzöld

zöld és kék: türkiz

kék és lila: királykék, indigó

lila és piros: magenta

Számos további variáció lehetséges az arányok és az alap, a másodlagos és a harmadlagos színek váltogatásával.

Komplementer színek egymást kiegészítve fehér színt, fényt alkotnak.

kék – narancs

piros – kék

sárga – lila

Világosabb és sötétebb árnyalatok a fehér és a fekete különböző arányú hozzáadásával keletkeznek.

 

A színek és a fény az ókor óta fontos részét képezte a gyógyításnak. A testi, lelki betegségek egyensúlyba, harmóniába hozására alkalmazták őket. A színek és a fény hatással van ránk. Így érdemes odafigyelnünk rá életünk minden területén. Milyen színű ruhákat hordunk, milyen színekkel öltöztetjük fel a lakásunk egyes helyiségeit, hogy a legjobban támogasson minket azokban a tevékenységekben, melyeket ott végzünk. Étkezésünk során is a színeket is figyelembe véve tálalhatjuk ebédünket.

Forrás: Wikipédia és egyéb jegyzetek alapján

színek

A későbbiekben részletesebben is írok majd ezekről.

Lakás és a színek – Színek az öltözködésben – Színes étkezés – A színek gyógyító ereje – Színek élettani hatásai – Aura Soma színei

Ha van olyan téma, ami ezen kívül érdekel a színekkel kapcsolatban Benneteket, írjátok meg itt vagy emailben, és közösen utánajárunk!